Skip to main content

Ett svenskt webbhotell med support i världsklass

Nu lanserar vi Admax REST API för utvecklare!

Vi på Admax är så glada att kunna meddela att vi nu har lanserat Admax REST API för våra hostingtjänster. Det här nya APIet är speciellt utformat för att göra det enklare för utvecklare att integrera våra hostingtjänster i sina egna applikationer. Admax REST API är byggt av utvecklare för utvecklare.

Perfekt för utvecklare

Admax API är ett programgränssnitt som utvecklare kan använda för att integrera Admax hostingtjänster i sina egna applikationer. Det ger utvecklare möjlighet att använda Admax hostingtjänster på ett enkelt och smidigt sätt genom att skriva kod istället för att använda Admax användargränssnitt.

Genom att använda Admax API kan du som är utvecklare köpa domäner, starta eller stoppa virtuella servrar, ändra inställningar på befintliga tjänster och lägga till nya tjänster utan att behöva logga in på Admax kundpanel. Istället kan du som är utvecklare bygga ett egen användargränssnitt som är anpassad för dina specifika behov.

Admax API använder en standardiserad RESTful-arkitektur som gör det enkelt för utvecklare att integrera med andra system och plattformar. API:et är också väldokumenterat och har en omfattande uppsättning av exempel och resurser för att hjälpa utvecklare att implementera det i era applikationer.

Vad är Admax API?

För de som inte vet vad API står för, så betyder det ”Application Programming Interface”. Kort sagt så är det en kod som gör det möjligt för två program att kommunicera med varandra och utbyta data. Admax API är specifikt designat för att tillåta utvecklare att anpassa och integrera våra hostingtjänster med sina egna applikationer på ett enkelt sätt!

Varför använda Admax REST API?

Det finns många fördelar med att använda Admax API för dina hostingtjänster. Först och främst så gör det det möjligt för dig att integrera våra tjänster på ett smidigt och enkelt sätt. Utvecklare kan använda vår API-kod för att anpassa och integrera våra tjänster med sina egna applikationer.

Vilka alternativ erbjuder ni för att kunna autentisera er mot APIet?

 1. HTTP REST API är en vanlig metod för att autentisera mot Admax API, där man skickar en autentiseringsnyckel (API-nyckel) i varje anrop. Dessa API-nycklar används för att verifiera identiteten hos den som försöker åtkomst till API:et. Detta alternativet är ganska enkelt att implementera och fungerar bra för mindre känslig data.
 2. JSON Web Token (JWT) Authentication är en mer säker autentiseringsmetod som används för att verifiera en användares identitet och skapa en säker session. Med JWT skapas en signatur för att verifiera att informationen inte manipulerats på vägen och anvhttps://www.admax.se/?p=10879&preview=true&_thumbnail_id=10911änds oftast när det finns behov av att skydda mer känslig data. Användaren begär först en JWT-token från Admax API:et, som innehåller en signatur för att verifiera identiteten hos användaren. Sedan inkluderar användaren tokenen i varje efterföljande anrop till API:et för autentisering.
 3. Båda metoderna har sina fördelar och nackdelar och valet mellan dem beror på vilken typ av data som ska skyddas och hur säkerhetsteknikerna i övrigt är implementerade.

Hur kommer jag igång med JSON Web Token ?

För att börja använda Admax API behöver du först skapa ett konto i vår kundpanel och sedan hämta din API-nyckel. Efter det kan du börja använda vårt API.token”:”12345678.91011J34sa213d1243iOiADMAXAPI….

Exempel för att hämta ut en JSON Web Token (JWT)

curl 'https://login.admaxhosting.se/api/login' \
  -d username="username"\
  -d password="password"

Byt ut username och password mot din inloggning som du har hos oss

Username anges med e-postadress se följande exempel:

curl 'https://login.admaxhosting.se/api/login' \
  -d username="admax@admaxhosting.se"\
  -d password="admaxapi"

Till svar så kommer du få följande information:

token”:”12345678.91011J34sa213d1243iOiADMAXAPI….

För att sedan använda token så kör då funktionen likt detta:

curl 'https://login.admaxhosting.se/api/details' \
  -H "Authorization: Bearer $token"

Här byter du ut $token mot din token, eller alternativt hämtar den med en variabel.

Vanliga frågor om Admax API

Vad är Admax API?

Admax API är en integrationsplattform som tillåter kunder att ansluta Admax kundpanel och tjänster till andra tjänster och system.

Är Admax API säkert?

Ja, Admax API är säkert och skyddat med autentisering och auktorisering.

Kan Admax API användas för att förbättra kundupplevelsen?

Ja, genom att använda Admax API för att automatisera och integrera processer, kan användare förbättra kundupplevelsen genom att minska väntetider och undvika manuella fel.

Vilka kan dra nytta av Admax API?

Admax API kan användas av till exempel webbutvecklare, återförsäljare och andra som vill tillhandahålla Admax tjänster.

Finns det någon dokumentation för Admax API?

En komplett dokumentation för Admax API finns tillgänglig via vår kundpanel.
Dela gärna våra artiklar :)