Skip to main content

Ett svenskt webbhotell med support i världsklass

Datahallar

För att möta dina behov har vi valt att ha flera olika datahallar, som är placerade på olika geografiska plater runt om i världen.

Står företagets servrar i garderoben?

Med co-location får ni tillgång till en driftmiljö i absoluta toppklass, utan att behöva investera i en egen serverhall. Till grundtjänsten finns ett antal tillvalstjänster såsom serviceavtal med övervakning, brandvägg, backup och extra dataöverföring.

Vid förfrågan om co-location tar vi alltid fram ett skräddarsytt paket baserat på de behov ni har av till exempel servicenivåer, backup, brandvägg m.m.

Våra datahallar

Vårt fokus ligger på Sverige och Norden, varför vår primära datahall finns i Stockholm (Västberga), men vi kan även tillhandahålla servertjänster i Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Österrike, Polen, USA.

Datahall Västberga

I en datahall finns allt vad ett modern datahall behöver i form av säkra lokaler som ständigt övervakas avseende tillträde och endast behörig personal har tillträde till lokalerna.

Varje datahall är försedd med brandskydd, kamerabevakning och avbrottsfri kraft (batteridrift i kombination med reservkraftaggregat) samt multipla förbindelser till olika internetleverantörer. Vår totala tillgängliga backbone uppgår idag till 160 Gbit/s. spritt över flera transit-leverantörer genom Admax egna AS-nummer: 39806

Miljövänligt datacenter

För att minska belastningen på miljön försörjs datahallen med fossilfri el och all värme som alstras återvinns och används till Stockholms fjärrvärmenät.