Skip to main content

Ett svenskt webbhotell med support i världsklass

Allt du behöver veta om Google Consent Mode v2 2024

De senaste åren har det skett betydande förändringar inom dataskyddslagstiftningen, särskilt gällande GDPR och ePrivacy-direktivet. Dessa lagar har väsentligt ändrat vad som är tillåtet och hur datainsamling får ske och hur insamlad data får hanteras. Kunskap kring GDPR och ePrivacy-dirketiver är därmed av största vikt för de som arbetar med digital marknadsföring.

Inför införandet av den nya Digital Markets Act (DMA) i mars 2024, kom ytterligare krav att ställas på så kallade ”gatekeepers”, såsom Google, när det gäller insamling av användarsamtycke. Som en konsekvens av detta har Google nu lanserat en uppdatering av sin Google Consent Mode. Denna uppdatering förbättrar säkerheten för datainsamling och blir obligatorisk för att fortsätta driva annonsering via Google.

Sammanfattningsvis kan man säga att Google Consent Mode går från att vara ”bra att ha” till ”måste ha”.

Vad är Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 är en uppgraderad version av det verktyg som först introducerades 2020 för att hantera användardata mer transparent och baserat på användarens samtycke, i linje med GDPR. Den nya versionen överensstämmer med kraven från den nya dataskyddslagstiftningen Digital Markets Act (DMA), som trädde i kraft i mars 2024.

En av de främsta förbättringarna i v2 är tillägget av två nya samtyckesstatusar: ad_user_data och ad_personalization. Dessa tillåter en mer djupgående respekt för användarnas val och skapar en förbättrad användarupplevelse. Trots att detta kan tyckas innebära mindre tillgång till data, möjliggör v2 fortfarande riktad och effektiv annonsering via Google, tack vare användning av avancerad maskininlärningsteknik. Den uppdaterade versionen av Google Consent Mode ger företag möjlighet att anpassa sina Google-tjänster, så som Google Analytics och Google Ads, efter användarnas samtyckesnivå via en Cookie Management Platform (CMP) eller cookiebanner.

På vilket sätt påverkar detta Google annonser?

Införandet av Google Consent Mode v2 har en betydande inverkan på Google-annonsering för marknadsförare, särskilt på EEA-marknaden (European Economic Area). Från och med mars 2024 kommer det vara ett krav att använda Google Consent Mode v2 för att fortsätta med Google-annonsering på denna marknad.

För den som annonserar via Google är det viktigt att veta att utan att uppgradera till v2 kommer man inte kunna samla in data om nya användare. Detta skulle ha en drastisk effekt på kampanjers effektivitet och möjligheten till remarketing. Genom att använda Google Consent Mode v2 kan marknadsförare fortsätta att skapa riktade och effektiva annonser, samtidigt som de följer de strikta kraven inom dataskyddslagstiftningen. Det ger möjligheten att behålla sin närvaro på Google-plattformen och dra nytta av dess omfattande användarbas för att nå  olika målgrupper på ett effektivt sätt.

Hur kan v2 hjälpa om en användare inte samtycker?

Google Consent Mode v2 är utformad för att hjälpa både användare och annonsörer att finna en balans. Om en användare väljer att inte ge sitt samtycke för personligt anpassade annonser via encCookiebanner, tillåter Consent Mode v2 ändå insamling av anonymiserad och samkörd data med hjälp av cookieless-pings.

Med hjälp av datamodellering, en process som använder maskininlärning (AI), kan Google göra uppskattningar av konverteringshändelser baserat på den aggregerade datan från användare som har givit sitt samtycke till det. Detta är främst användbart för annonsörer eftersom det hjälper dem att förstå och optimera sina kampanjer även när de inte har tillgång till detaljerad användardata.

Så, även om det kan verka komplicerat, är syftet med detta att göra det möjligt för annonsörer fortsätta att få insikter och effektivt optimera sina annonser även när de inte kan använda individuell användardata.

Anonymiserade och aggregerade data, eller cookieless pings

När en användare besöker en hemsida och väljer att inte acceptera cookies, kan hemsidan fortfarande skicka viss information till Google via cookieless pings. Denna information är helt anonym och aggregerad, vilket innebär att den inte kan spåras tillbaka till en specifik individ. Istället ger den en övergripande bild av användarbeteendet på webbplatsen.

Exempel på sådan information kan vara:

  1. Enhetsinformation: Typ av enhet som används för att besöka webbplatsen (desktop, mobil, surfplatta etc.).
  2. Geografisk region: Den allmänna geografiska platsen för användaren, som kan vara baserad på IP-adressen.
  3. Tid på dygnet: Informationen om när besöket skedde, vilket kan ge insikter i användaraktivitetens mönster under olika tider på dagen.
  4. Webbläsartyp: Typen av webbläsare som används för att komma åt webbplatsen.

Denna data är inte kopplad till några personidentiteter och kan inte användas för att skapa en individuell användarprofil. Istället används den för att skapa aggregerade mönster och trender. Google kan sedan använda maskininlärning (AI) för att jämföra detta anonyma beteende med beteendet hos användare som faktiskt har givit sitt samtycke till att använda cookies.

På detta sätt kan Google göra antaganden och datamodellering för att förstå och dra slutsatser om användarbeteendet och optimera annonseringskampanjer, även för de användare som inte accepterar cookies.

Vikten av Datamodellering och Maskininlärning

Den förmåga till maskininlärning (AI) och datamodellering som Google erbjuder är av avgörande betydelse för annonsering via deras plattform. Genom att kunna kompensera för en del av den ”förlorade” användardatan kan annonsörer finjustera och förbättra sina budgivningsstrategier samt målgruppsinriktning för att bättre matcha den verkliga användaraktiviteten. Enligt Google själva kan de återskapa upp till 70% av de konverteringar som annars skulle gå förlorade när användare inte ger sitt samtycke.

Denna förmåga innebär att Googles annonseringsverktyg får tillgång till mer data, vilket är avgörande för optimal optimering av algoritmerna. Som vi alla vet är dataåterkoppling avgörande för att dessa algoritmer ska kunna optimera prestandan på bästa sätt.

google-consent-v2

Låt oss säga att vi har två kampanjer, ”Campaign A” och ”Campaign B”, som genomför ett A/B-test för att utvärdera deras prestanda. Initialt har båda kampanjerna fått 100 klick och 10 konverteringar vardera. Vid första anblicken verkar resultaten vara jämförbara.

Men genom att integrera consentdata från Google Consent Mode v2 och använda datamodelleringen från den, kan vi få en djupare förståelse för användarbeteendet. Genom att analysera den anonymiserade och aggregerade datan som samlats in via cookieless pings, kan vi identifiera att ”Campaign B” har en högre konverteringsgrad än ”Campaign A”.

Med hjälp av Google Consent Mode v2 kan vi göra en mer exakt jämförelse av kampanjernas prestanda och dra slutsatsen att ”Campaign B” är mer effektiv. Genom att tilldela mer eller till och med hela budgeten till ”Campaign B” framåt, kan marknadsförare optimera sina resurser och maximera sin avkastning på investeringen.

Detta exempel illustrerar hur Google Consent Mode v2 ger marknadsförare möjlighet att fatta beslut baserade på mer relevanta data, vilket leder till bättre resultat och effektivare kampanjer.

Implementering av Google Consent Mode v2

Implementeringen av Google Consent Mode v2 kan utföras antingen manuellt genom att använda Googles Tag Managers consent APIs eller genom att lägga till en consetkod på varje sida av er webbplats. En rekommendation är dock att använda en Google-certifierad Consent Management Platform (CMP). CMP:n tar hand om cookiebannern och skickar sedan de fyra nödvändiga parametrarna till Google baserat på användarens samtycke. Denna metod förenklar implementeringsprocessen och säkerställer att samtyckeshanteringen sker på ett korrekt sätt enligt de riktlinjer som fastställts av Google.

Summering

Google Consent Mode v2 utgör inte bara en vanlig uppdatering utan en väsentlig förändring som behövs för att säkerställa att din digitala annonsering via Google förblir effektiv och följer de allt strängare dataskyddslagarna. Den bygger på sofistikerad datamodellering som respekterar användarnas val om integritet samtidigt som den ger annonsörer möjlighet att dra breda slutsatser om användarbeteenden.

Det är viktigt att komma ihåg att från och med mars 2024 kommer denna uppdatering vara en absolut nödvändighet för att kunna utnyttja Googles fulla annonseringspotential på EEA-marknaden.

Att anpassa sig till Google Consent Mode v2 är alltså en helt nödvändig åtgärd. Det är ett måste för att säkerställa att din annonsering fortsätter att vara effektiv och i överensstämmelse med de gällande dataskyddslagarna.

Vanliga frågor och svar

Vad är Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 är en uppgraderad version av Googles verktyg för hantering av användarsamtycke. Det hjälper webbplatser att anpassa sina taggar för Google-tjänster baserat på användarnas samtyckespreferenser.

Varför är Google Consent Mode v2 viktigt?

Google Consent Mode v2 är viktigt eftersom det hjälper webbplatser och annonsörer att följa dataskyddslagstiftningen samtidigt som de kan fortsätta samla in och använda viktig data för effektiv marknadsföring och annonsering.

Vilka nya funktioner erbjuder Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 tillhandahåller två nya samtyckesstatusar, ad_user_data och ad_personalization, vilket möjliggör mer granulär hantering av användarsamtycke och förbättrad användarupplevelse.

Hur implementerar jag Google Consent Mode v2 på min webbplats?

Du kan implementera antingen manuellt eller genom att använda Google Tag Managers consent APIs eller genom att lägga till en consentkod på varje sida av webbplatsen. En rekommenderad metod är att använda en Google-certifierad Consent Management Platform (CMP).

Vad händer om jag inte byter till Google Consent v2?

Efter mars 2024 kommer det vara nödvändigt att använda Google Consent Mode v2 för att kunna dra full nytta av Googles annonseringspotential på EEA-marknaden (European Economic Area). Detta innebär att om du inte använder Google Consent Mode v2 efter denna tidpunkt kan det leda till begränsningar för din digitala annonsering via Google.

Dela gärna våra artiklar :)