Skip to main content

Ett svenskt webbhotell med support i världsklass

Vad är en CAA-pekare (Certifikatutfärdare) ?

Certifikatutfärdare CAA-pekare (Certificate Authorities, CA) är ansvariga för att utfärda SSL/TLS-certifikat, vilka används för att säkra kommunikationen mellan webbplatser och deras besökare. Men det finns situationer där obehöriga CAs kan utfärda certifikat för en domän, vilket kan leda till potentiella säkerhetsproblem, som till exempel man-in-the-middle-attacker eller falska webbplatser.

För att förhindra sådana obehöriga certifikatutfärdelser kan domänägare använda CAA-pekare. En CAA-pekare är en del av DNS-konfigurationen för en domän och innehåller information om vilka CAs som är auktoriserade att utfärda certifikat för domänen. Genom att ange CAA-regler begränsar domänägaren vilka CAs som kan utfärda giltiga certifikat för deras domän.

När en CA får en förfrågan om att utfärda ett certifikat för en viss domän kontrollerar den DNS-informationen för domänen. Om det finns en CAA-pekare för domänen, måste CA:n följa de regler som anges i CAA-pekaren. Om CA:n inte finns listad i CAA-pekaren eller bryter mot reglerna i posten, får de inte utfärda certifikatet. Detta ger domänägaren kontroll över vilka CAs som kan utfärda certifikat för deras domän och minskar risken för obehörig certifikatutfärdelse.

CAA-pekare kan innehålla information som specificerar tillåtna CAs genom att ange deras namn eller certifikatutfärdarens identifikationsnummer (CAID). Domänägare kan också ange ytterligare regler, till exempel begränsningar på vilken typ av certifikat som får utfärdas eller vilka subdomäner som omfattas av CAA-reglerna.

Det är viktigt att notera att inte alla CAs stödjer eller respekterar CAA-regler, även om de bör. Det är därför viktigt att välja en pålitlig CA och regelbundet övervaka DNS-konfigurationen för att säkerställa att CAA-pekarna är korrekt konfigurerade.

Genom att använda CAA-pekare kan domänägare förbättra säkerheten för sina webbplatser och skydda mot potentiella hot genom att begränsa vilka CAs som kan utfärda giltiga certifikat för deras domäner.

För att få en djupare förståelse av hur Domain Name System fungerar kan du även läsa om Vad är DNS?
Dela gärna våra artiklar :)