Skip to main content

Ett svenskt webbhotell med support i världsklass

Vad är en MX-pekare?

En MX-pekare (på engelska vanligen MX record) dirigerar e-post till en e-postserver. MX-pekaren indikerar hur e-postmeddelanden ska routas enligt ”Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)”, standardprotokollet för all e-post. Precis som CNAME-pekare måste en MX-post alltid peka på en annan domän.

Exempel på MX-pekare:

exempel.sepost typ:prioritet:värde:TTL
@MX10mailserver1.exempel.se14400
@MX20mailserver2.exempel.se14400
De ’prioritets’-siffror som förekommer före domänerna för dessa MX-pekare indikerar preferens; lägre ’prioritets’-värde föredras. Servern kommer alltid att försöka med mailserver1 först eftersom 10 är lägre än 20. Vid misslyckande med att skicka meddelandet kommer servern att använda mailserver2 istället.
E-posttjänsten kan också konfigurera denna MX-pekare så att båda servrarna har samma prioritet och tar emot lika mycket e-post, men att trafiken istället fördelas mellan dem.

Här nedan har ni ett exempel på när båda har lika hög prioritet:

exempel.sepost typ:prioritet:värde:TTL
@MX10mailserver1.exempel.se14400
@MX10mailserver2.exempel.se14400
Denna konfiguration möjliggör att e-postleverantören jämnt fördelar belastningen mellan de två servrarna.

Vad är processen för att fråga en MX-pekare?

Meddelandeöverföringsagent (MTA)-programvaran ansvarar för att fråga MX-pekare. När en användare skickar ett e-postmeddelande skickar MTA en DNS-förfrågan för att identifiera e-postmottagarnas e-postservrar. MTA etablerar en SMTP-anslutning med dessa e-postservrar och börjar med de prioriterade domänerna (i det första exemplet ovan, mailserver1).

Vad är MX backup?

En backup MX-post är en MX-post för en e-postserver med ett högre ”prioritets”-värde (vilket innebär lägre prioritet). Den används för att fungera som en reserv om den primära e-postservern inte är tillgänglig eller inte kan hantera e-posttrafik. När en e-post skickas till en domän med backup MX-poster kommer meddelandeöverföringsagenten (MTA) att skicka e-posten till den primära servern (med lägre prioritet) så länge den är tillgänglig. Om den primära servern är otillgänglig eller inte kan ta emot e-post, kommer MTA att dirigera e-posten till backup MX-posten (med högre prioritet) för att säkerställa att meddelandet levereras. Backup MX-posten fungerar som en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att e-posten inte går förlorad om den primära servern inte är tillgänglig.

Kan en CNAME-pekare peka mot en MX-pekare ?

Nej, MX-pekare kan inte peka på ett CNAME. Enligt RFC-dokumenten som definierar funktionaliteten hos MX-poster är det inte tillåtet att peka en MX-post på ett CNAME. MX-poster måste direkt peka på A-pekare (IPv4-adress) eller AAAA-pekare (IPv6-adress) för e-postservern. CNAME-poster används vanligtvis för att ge alias åt domäner, inte för att ange e-postservrar. Det är viktigt att följa riktlinjerna och standarderna för att konfigurera DNS-poster för att säkerställa tillförlitlig leverans av e-post. Läs mer om användningen av CNAME-pekare.

För att få en djupare förståelse av hur Domain Name System fungerar kan du även läsa om Vad är DNS?
Dela gärna våra artiklar :)