Skip to main content

Ett svenskt webbhotell med support i världsklass

Vad är SSL?

Visste du att webbadresser kan börja antingen med ”http” eller ”https”? Men vad betyder egentligen det extra ”s:et” i ”https”? Det är en indikation på att webbplatsen du besöker har ett SSL-certifikat installerat. Detta certifikat möjliggör en säker och krypterad anslutning till webbplatsen, vilket innebär att de uppgifter du skriver in på webbplatsen endast delas mellan dig och ägaren av webbplatsen. Så vad är SSL egentligen? Låt oss förklara vad SSL är och varför det är viktigt för att få en säker webbplats.

SSL, vilket står för Secure Sockets Layer, är en krypteringsprotokollteknik som säkerställer att all kommunikation mellan en användares webbläsare och webbplatsens server förblir privat och skyddad. Genom att använda SSL-certifikatet kan data som överförs mellan användaren och webbplatsen inte läsas av obehöriga.

Genom att ha ett SSL-certifikat på din webbplats får du följande fördelar:

  1. Krypterad data: SSL-certifikatet krypterar den information som skickas mellan användaren och webbplatsen. Det betyder att om någon skulle lyckas avlyssna kommunikationen, skulle de endast se krypterad data som är omöjlig att tolka.
  2. Användarnas förtroende: När du har ett SSL-certifikat visar webbläsaren en låsikon och ett ”https” i adressfältet. Detta indikerar för användarna att deras anslutning är säker och att de kan lita på att deras personliga uppgifter skyddas.
  3. Bättre sökmotorrankning: Sökmotorer, som till exempel Google, prioriterar webbplatser som använder SSL-certifikat. Genom att ha en säker anslutning kan din webbplats rankas högre i sökresultaten, vilket kan leda till ökad synlighet och fler besökare.
  4. Skydd mot skadliga attacker: SSL-certifikatet hjälper till att skydda din webbplats mot olika typer av skadliga attacker, som exempelvis man-in-the-middle-attacker eller dataförfalskning.

Hur ser jag om en hemsida använder SSL?

När du besöker en webbplats kan du enkelt kontrollera om den har ett SSL-certifikat eller inte. Det finns flera indikatorer som du kan leta efter i webbläsaren för att avgöra om anslutningen är säker:

  1. URL:en börjar med ”https://” istället för ”http://”. Det extra ”s:et” i ”https” indikerar att webbplatsen använder SSL och att data som överförs är krypterad.
  2. En hänglåsikon visas i webbläsarens adressfält bredvid webbadressen. Detta hänglås indikerar att anslutningen är säker och att SSL-certifikatet är giltigt.
  3. Om du klickar på hänglåsikonen får du mer information om certifikatet. Det kommer att visa att certifikatet är giltigt och utfärdat av en betrodd certifikatutfärdare.

Det är viktigt att notera att om en webbplats inte har ett SSL-certifikat visas istället ”http://” i webbadressen och det finns ingen hänglåsikon eller annan indikation på säker anslutning.

Att ha ett SSL-certifikat är särskilt viktigt för webbplatser som hanterar känslig information, till exempel användarnamn, lösenord eller betalningsuppgifter. Det ger en extra säkerhetsnivå och skyddar mot potentiella angrepp och avlyssning av data.

Sammanfattningsvis kan du enkelt kontrollera om en webbplats har SSL genom att titta på webbadressen och leta efter ”https://” och hänglåsikonen i webbläsaren. Genom att se till att webbplatser du besöker använder SSL kan du säkerställa att din data är skyddad och att du kan surfa på internet med större trygghet.

Läs vår guide om hur du sätter upp SSL på ditt webbhotell

Vad är ett SSL-certifikat?

Ett SSL-certifikat är en digitalt signerad fil som används för att skapa en krypterad och säker anslutning mellan en webbplats och dess besökare. Det möjliggör säker överföring av data och visar att webbplatsen är verifierad och pålitlig.

Varför behöver jag ett SSL-certifikat på min webbplats?

Ett SSL-certifikat är viktigt för att skydda känslig information som överförs mellan din webbplats och dess besökare. Det ger också ökad säkerhet, användarförtroende och kan förbättra din webbplatsrankning i sökmotorer.

Hur vet jag om en webbplats har ett SSL-certifikat?

Du kan se om en webbplats har ett SSL-certifikat genom att titta på webbadressen. Om den börjar med ”https://” istället för ”http://”, och om det finns en hänglåsikon bredvid webbadressen i webbläsaren, indikerar det att SSL-certifikatet är installerat.

Vilka typer av SSL-certifikat finns det?

Det finns olika typer av SSL-certifikat, inklusive enkla domänvaliderade certifikat, organisationvaliderade certifikat och utökade validerade certifikat. Dessa skiljer sig i valideringsprocessen och visar olika information om webbplatsens ägare i certifikatet.

Hur länge är ett SSL-certifikat giltigt?

Giltighetstiden för ett SSL-certifikat kan variera, men vanligtvis är de tillgängliga för en period på ett år eller längre. Det är viktigt att regelbundet förnya certifikatet för att säkerställa att webbplatsen fortsätter att ha en säker och krypterad anslutning.

Dela gärna våra artiklar :)