Skip to main content

Ett svenskt webbhotell med support i världsklass

400-fel i WordPress: Orsaker och lösningar

Om du använder WordPress som din plattform för din webbplats, kan du stöta på ett 400-fel. Dessa felmeddelanden kan vara frustrerande, men de är vanligtvis enkla att lösa. I den här artikeln kommer vi att förklara vad som orsakar 400-fel i WordPress och hur du kan lösa dem.

1. Vad är ett 400-fel?

Ett 400-fel i WordPress är en HTTP-statuskod som indikerar att webbläsaren har skickat en felaktig förfrågan till servern. Detta kan ske av flera anledningar, inklusive felaktiga URL:er, skadade filer eller en överbelastad server.

2. Vad orsakar ett 400-fel i WordPress?

Det finns flera faktorer som kan orsaka ett 400-fel i WordPress. Här är några av de vanligaste felen:

Vanliga orsaker till 400-fel
2.1. Felaktiga URL:er
2.2. Plugin och teman
2.3. Felaktiga permalänkar
2.4. Skadad .htaccess-fil
2.5. CDN och brandvägg
2.6. Felaktig sitemap

Vad betyder felen
3.1. 400 Bad Request
3.2. 403 Forbidden
3.3. 404 Not Found
3.4. 405 Method Not Allowed
3.5. 413 Request Entity Too Large
3.6. 429 Too Many Requests

2.1. Felaktiga URL:er

Om URL:en som du försöker komma åt är felaktig eller inte existerar kan det orsaka ett 400-fel. Detta kan bero på stavfel eller att du har skrivit in en gammal URL.

2.2. Plugin och teman

Problem med plugin (tillägg) och teman kan också orsaka 400-fel. Detta kan bero på att ett plugin eller tema är inkompatibelt med din WordPress-version eller att det finns en bugg i koden.

2.3. Felaktiga permalänkar

Felaktiga permalänkar kan orsaka ett 400-fel. Detta kan bero på att permalänkstrukturen är felaktig eller att den inte är korrekt inställd i din WordPress-administratörspanel.

2.4. Skadad .htaccess-fil

En skadad .htaccess-fil kan också orsaka ett 400-fel. Detta kan bero på att filen har blivit skadad eller att den innehåller felaktiga inställningar.

2.5. CDN och brandvägg

Om du använder en CDN eller brandvägg kan det orsaka ett 400-fel. Detta kan bero på att de blockerar förfrågningar från din webbplats eller att det finns en konflikt mellan din webbplats och CDN eller brandvägg.

2.6. Felaktig sitemap

Att ha en felaktig uppdaterad sitemap om du gör ändringar på din hemsida kan få Google att tro att sidorna fortfarande existerar som du har ändrat på.

3. 400-fel, vad betyder felen?

3.1. 400 Bad Request

En HTTP-statuskod som 400 Bad Request genereras av servern när den stöter på ett problem med klientens begäran. Detta fel kan ha flera möjliga orsaker, såsom en felaktigt inskriven webbadress eller ogiltiga tecken. Det kan också orsakas av avvikelser mellan DNS-data och ditt lokala DNS-cacheminne, försök att ladda upp en fil som är för stor, eller av någon form av serverfel.

Det är viktigt att hitta och lösa problemet som orsakade detta fel för att kunna fortsätta använda tjänsten eller webbplatsen korrekt. Potentiella lösningar kan vara att kontrollera webbadressen för stavfel, rensa din webbläsares cache och cookies, rensa din DNS-cache eller inaktivera webbläsartillägg.

genom att förstå 400 Bad Request, så kan det hjälpa dig att undvika problem med din webbplats och göra den mer tillgänglig för besökare.

3.2. 403 Forbidden

WordPress-webbplatser har flera säkerhetsåtgärder på plats för att förhindra obehörig åtkomst, inklusive olika nivåer av behörigheter. Men om dessa behörigheter inte är korrekt inställda kan de orsaka problem för användare. Ett exempel på ett sådant problem är felmeddelandet 403 Forbidden.

Detta felmeddelande indikerar att en användare inte har tillräcklig behörighet att komma åt en specifik sida eller fil på webbplatsen. Detta kan bero på felaktigt inställda behörigheter eller felkonfigurering av .htaccess-filen. Andra möjliga orsaker inkluderar problem med plugins, Content Delivery Network (CDN) eller hotlink-skydd.

För att åtgärda problemet med 403 Forbidden-felmeddelandet behöver du justera filbehörigheterna eller generera en ny .htaccess-fil. Det är också viktigt att kontrollera och eventuellt avinstallera problematiska plugins eller avaktivera hotlink-skyddet om det är aktiverat.

Genom att hantera dessa problem och säkerställa korrekta inställningar kan du undvika 403 Forbidden-fel och se till att din WordPress-webbplats fungerar felfritt och säkert.

3.3. 404 Not Found

När en användare försöker komma åt en webbsida som inte längre existerar, får de ett 404 Not Found-felmeddelande. Detta kan hända av flera orsaker, till exempel om en sida har tagits bort eller flyttats till en ny webbadress utan att det finns en omdirigering på plats. 404-felmeddelandet kan också uppstå om det finns problem med serverns konfiguration eller om användaren har skrivit in en felaktig webbadress.

För att undvika att besökare stöter på detta felmeddelande är det viktigt att kontrollera alla länkar på din webbplats regelbundet för att se till att de fungerar som de ska. Om en sida tas bort eller flyttas till en annan webbadress bör du skapa en omdirigering som leder besökare till den nya sidan. Detta kan enkelt göras genom att använda en omdirigeringsplugin i WordPress eller genom att manuellt lägga till en omdirigering i din webbplats .htaccess-fil.

Det är också viktigt att notera om du har för många trasiga länkar på din webbplats, kan det påverka din webbplats sökmotoroptimering negativt. Sökmotorer som Google tar hänsyn till trasiga länkar när de bedömer din webbplats kvalitet och relevans. Så att se till att alla länkar på din webbplats fungerar som de ska är det en viktig del att bibehålla en hög sökmotoroptimering och en positiv användarupplevelse.

3.4. 405 Method Not Allowed

När du besöker en webbsida kan det hända att du får ett meddelande som säger ”405 Method Not Allowed”. Detta betyder att servern som hostar webbsidan inte tillåter den typen av data som du försöker skicka till den. Till exempel, om du försöker skicka information genom en HTTP-metod som servern inte tillåter, som att försöka använda GET istället för POST, kommer du att få detta felmeddelande.

För att lösa problemet kan du försöka ändra den HTTP-metod som du använder för att skicka data, kontrollera serverns inställningar för att se till att rätt metoder är tillåtna, eller ändra din programkod för att använda tillåtna metoder.

Det är viktigt att förstå varför du får detta felmeddelande och att kunna lösa problemet för att se till att din webbplats fungerar korrekt och ger en bra användarupplevelse.

3.5. 413 Request Entity Too Large

Om du ser 413 Request Entity Too Large-felet innebär det att servern inte kan bearbeta din begäran på grund av dess storlek. Detta kan inträffa när du försöker ladda upp filer som är större än den maximala tillåtna storleken som är inställd på servern.

För att lösa detta problem kan du behöva öka den maximala storleken för filuppladdning på servern. Du kan göra detta genom att ändra inställningarna för serverkonfigurationen eller genom att använda ett plugin som kan hantera stora filuppladdningar.

Det är också viktigt att notera att vissa webbhotell har begränsningar för filstorlekar och uppladdningshastighet, så du kan behöva uppgradera ditt konto eller byta till en annan värdtjänst om du behöver ladda upp stora filer regelbundet.

Läs vår artikel: Vad är ett webbhotell? Den kompletta guiden

3.6. 429 Too Many Requests

Om en användare försöker komma åt en sida för många gånger under en kort tidsperiod kan det orsaka 429 Too Many Requests-felet. Detta kan hända om servern är överbelastad eller om en bot eller en användare gör för många förfrågningar till servern inom en kort tidsperiod.

För att lösa detta problem kan du försöka minska antalet förfrågningar till servern genom att till exempel använda cachning eller begränsa antalet förfrågningar från en enskild IP-adress. Du kan också överväga att uppgradera till en större server som bättre kan hantera trafiken.

Det är också viktigt att notera att 429 Too Many Requests kan vara ett tecken på att din webbplats utsätts för en DDOS-attack (Distributed Denial of Service), vilket innebär att en stor mängd förfrågningar görs samtidigt för att överbelasta servern och göra webbplatsen otillgänglig. I detta fall bör du omedelbart vidta åtgärder för att skydda din webbplats och blockera angripare.

4. Hur kan du löser 400-fel i WordPress?

Här är några sätt att lösa ett 400-fel i WordPress:

4.1. Rensa webbläsarcachen

En enkel lösning är att rensa webbläsarcachen. Detta kan hjälpa till att åtgärda problemet om det beror på en korrupt cache.

4.2. Inaktivera plugin och teman

Om problemet uppstår efter att du har installerat eller uppdaterat ett plugin eller tema kan du försöka inaktivera dem för att se om det löser problemet.

4.3. Kontrollera permalänkstruktur

Om dina permalänkar inte är korrekt inställda, kan de orsaka ett 400-fel. Gå till din WordPress-administratistratörspanel och kontrollera inställningarna under ”Permalänkar” för att säkerställa att de är korrekta.

4.4. Återställ .htaccess-filen

Om du misstänker att .htaccess-filen har blivit skadad, kan du försöka återställa den till standardinställningarna. Skapa en kopia av filen och ta bort allt innehåll. Spara sedan filen och ladda upp den till din webbplats.

4.5. Kontakta din webbhotellleverantör

Om du har försökt alla ovanstående lösningar och problemet kvarstår, kan du kontakta din webbhotellleverantör för att få hjälp. De kan kontrollera serverinställningarna och se till att din webbplats fungerar korrekt.

5. Så här undviker du 400-fel i WordPress

För att undvika 400-fel i WordPress kan du vidta någon av följande åtgärder:

5.1. Uppdatera WordPress regelbundet

Att hålla WordPress uppdaterad är viktigt för att undvika problem med kompatibilitet och säkerhet.

Trött på att hålla din WordPress hemsida uppdaterad och säker? Med Admax Manage WordPress tjänst så gör vi det åt dig istället!

5.2. Använd välkända plugins och teman

Använd bara plugins och teman från tillförlitliga källor som har testats och verifierats för att fungera korrekt.

5.3. Använd ett säkerhetsplugin

Ett säkerhetsplugin kan skydda din webbplats från hot och öka dess prestanda.

5.4. Säkerhetskopiera din webbplats regelbundet

Att ha en säkerhetskopia av din webbplats kan hjälpa dig att snabbt återställa den om något går fel.

Sammanfattning

Att hantera 400-fel i WordPress kan vara frustrerande, men med rätt kunskap och verktyg är det enkelt att lösa problemet. Se till att du har en säkerhetskopia av din webbplats och att du håller WordPress och dess plugins uppdaterade för att undvika problem med 400-fel.

Vanliga frågor och svar om 400-fel i WordPress

Vad är ett 400-fel i WordPress?

Ett 400-fel är en HTTP-statuskod som indikerar att webbläsaren har skickat en felaktig förfrågan till servern.

Vad orsakar ett 400-fel i WordPress?

Det kan orsakas av felaktiga URL:er, problem med plugin och teman, felaktiga permalänkar, skadad .htaccess-fil och CDN och brandvägg.

Hur kan du lösa ett 400-fel i WordPress?

Du kan rensa webbläsarcachen, inaktivera plugin och teman, kontrollera permalänkstruktur, återställa .htaccess-filen och kontakta din webbhotellsleverantör.

Hur kan du undvika 400-fel i WordPress?

Du kan hålla WordPress uppdaterat, använda välkända plugins och teman, använda en säkerhetsplugin och säkerhetskopiera din webbplats regelbundet.

Hur ofta bör du säkerhetskopiera din webbplats?

Det beror på hur ofta du uppdaterar din webbplats och hur viktigt det är att behålla data. Generellt bör du säkerhetskopiera din webbplats minst en gång i veckan.
Dela gärna våra artiklar :)