Skip to main content

Ett svenskt webbhotell med support i världsklass

Vad är en A-pekare?

”A” DNS TXT-pekare (på engelska vanligen A record) står för ”adress” och det är den mest grundläggande typen av DNS-pekare. En DNS-pekare anger IP-adressen för en specifik domän. Till exempel kan vi titta på vår domän admax.se. Om vi hämtar DNS-pekarna för vår domän, så returnerar A-pekaren för närvarande IP-adressen 185.88.137.7, vilket visar var någonstans A-pekaren pekar.

A-pekare används endast för att peka IPv4-adresser. Om en webbplats har en IPv6-adress används istället en ”AAAA”-pekare.

Låt oss titta på ett exempel: exempel.se TTL @ 14400 A 192.168.0.23 14400

I exemplet ovan indikerar ”@”-tecknet att det är en pekare för rotdomänen. Värdet ”14400” är tidsperioden för hur länge pekaren ska vara aktiv, vilket anges i sekunder. Standardvärdet för TTL för A-pekare är 14 400 sekunder. Det innebär att om en A-pekare uppdateras tar det 240 minuter (14 400 sekunder) innan ändringarna träder i kraft (4 timmar).

Hur sätter jag upp en round-robin för mina A-pekare?

Vanligtvis har en webbplats endast en A-pekare, men det är möjligt att ha flera. Vissa populära webbplatser använder flera olika A-pekare som en del av en teknik som kallas round robin load balancing. Det innebär att förfrågningar fördelas till olika IP-adresser som alla innehåller identiskt innehåll. Ett sådant exempel kan se ut så här:

exempel.se.	600	IN	A	192.168.0.23
exempel.se.	600	IN	A	192.168.0.24
exempel.se.	600	IN	A	192.168.0.25

I de här fallet så kommer domänen försöka att skicka förfrågningar mot respektive IP-adress som kan vara en lastbalanserare eller en webbserver eller flera. Fördelen med en round-robin mot en riktig lastdelare är att du slipper ha någon speciell hårdvara bakom för att hantera trafiken.

När används DNS A-pekare?

Den vanligaste användningen är att matcha ett domännamn, som till exempel ”Admax.se”, med en IPv4-adress. Det gör det möjligt för en användares enhet att ansluta till och ladda en webbplats utan att användaren behöver komma ihåg eller skriva in den faktiska IP-adressen. Användarens webbläsare hanterar detta automatiskt genom att skicka en förfrågan till en namnserver.

DNS A-pekare används också för att driva en Domain Name System-baserad Blackhole List (DNSBL). DNSBL kan hjälpa e-postservrar att identifiera och blockera e-postmeddelanden från kända domäner för skräppost.

Om du vill lära dig mer om DNS A-pekare kan du läsa den ursprungliga RFC-dokumentationen från 1987, där A-pekare och flera andra DNS-posttyper definieras.

För att få en djupare förståelse av hur Domain Name System fungerar kan du även läsa om Vad är DNS?
Dela gärna våra artiklar :)