Skip to main content

Ett svenskt webbhotell med support i världsklass

Vad är en AAAA-pekare?

I DNS (namnserver) används en AAAA-pekare(engelska AAAA record) för att matcha ett domännamn med en IPv6-adress. DNS AAAA-pekare är exakt som DNS A-pekare, förutom att de lagrar en domäns IPv6-adress istället för dess IPv4-adress.

IPv6 är den senaste versionen av Internet Protocol (IP). En av de viktiga skillnaderna mellan IPv6 och IPv4 är att IPv6-adresser är längre än IPv4-adresser. Internet håller på att ta slut på IPv4-adresser, precis som det bara finns ett begränsat antal möjliga telefonnummer för ett givet riktnummer. Men IPv6-adresser erbjuder exponentiellt fler adresser och därmed betydligt fler möjliga IP-adresser.

Som ett exempel på skillnaden mellan IPv4- och IPv6-adresser erbjuder Google en offentlig DNS som vem som helst kan använda genom att ställa in sin enhets DNS till antingen 8.8.8.8 eller 8.8.4.4, detta är IPv4-adresserna. IPv6-adresserna för denna DNS är 2001:4860:4860::8888 och 2001:4860:4860::8844.

Låt oss titta på ett exempel: exempel.se TTL @ 14400 AAAA 2001:4860:4860::8844

I exemplet ovan indikerar ”@”-tecknet att det är en pekare för rotdomänen. Värdet ”14400” är tidsperioden för hur länge pekaren ska vara aktiv, vilket anges i sekunder. Standardvärdet för TTL för AAAA-pekare är 14 400 sekunder. Det innebär att om en AAAA-pekare uppdateras tar det 240 minuter (14 400 sekunder) innan ändringarna träder i kraft (4 timmar).

När används AAAA-pekare?

Precis som A-pekare möjliggör AAAA-pekare för klientenheter att lära sig IP-adressen för ett domännamn. Klientenheten kan sedan ansluta till och ladda webbplatsen.

AAAA-pekare används endast när en domän har en IPv6-adress utöver en IPv4-adress och när den aktuella klientenheten är konfigurerad att använda IPv6. Medan alla domäner har en eller flera IPv4-adresser och motsvarande A-pekare, har inte alla domäner IPv6-adresser, och inte alla användarenheter är konfigurerade att använda IPv6.

Men IPv6 växer i antal. Detta lär sannolikt fortsätta eftersom antalet tillgängliga IPv4-adresser snabbt minskar och ofta tvingar flera enheter att dela en IPv4-adress. De används fortfarande i ganska låg utsträckning, IPv6-implementeringen ökar gradvis inom Sveriges IP-nät.

Det är troligt att alla domäner i framtiden kommer att ha AAAA-pekare.

För att få en djupare förståelse av hur Domain Name System fungerar kan du även läsa om Vad är DNS?

Dela gärna våra artiklar :)