Skip to main content

Ett svenskt webbhotell med support i världsklass

Etikett: CAA-pekare

Vad är en CAA-pekare (Certifikatutfärdare) ?

Certifikatutfärdare CAA-pekare (Certificate Authorities, CA) är ansvariga för att utfärda SSL/TLS-certifikat, vilka används för att säkra kommunikationen mellan webbplatser och deras besökare. Men det finns situationer där obehöriga CAs kan utfärda...

Fortsätt läsa