Skip to main content

Ett svenskt webbhotell med support i världsklass

Vad är DNS?

Vad är DNS? DNS står för Domain Name System som är en avgörande del av internetinfrastrukturen som gör det möjligt för oss att använda och surfa på webben. Även om du kanske inte känner till DNS vid namn, är det faktiskt en viktig teknik som arbetar...

Fortsätt läsa

Vad är en CAA-pekare (Certifikatutfärdare) ?

Certifikatutfärdare CAA-pekare (Certificate Authorities, CA) är ansvariga för att utfärda SSL/TLS-certifikat, vilka används för att säkra kommunikationen mellan webbplatser och deras besökare. Men det finns situationer där obehöriga CAs kan utfärda...

Fortsätt läsa

Vad är en SOA-pekare?

DNS SOA-pekare (Start of Authority, på engelska vanligen SOA record) är en typ av DNS-post som används för att ange auktoriteten för en DNS-zon, vilket är en del av domänhanteringen på internet. SOA-posten innehåller viktig information om zonen, inklusive...

Fortsätt läsa

Vad är en TXT-pekare?

DNS TXT-pekare (textpekaren, på engelska vanligen TXT record) låter en domänadministratör skriva in text i Domain Name System (DNS). TXT-pekaren var ursprungligen avsedd som en plats för läsbara anteckningar för människor. Numera är det även möjligt...

Fortsätt läsa

Vad är en MX-pekare?

En MX-pekare (på engelska vanligen MX record) dirigerar e-post till en e-postserver. MX-pekaren indikerar hur e-postmeddelanden ska routas enligt ”Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)”, standardprotokollet för all e-post. Precis som CNAME-pekare...

Fortsätt läsa

Vad är en CNAME-pekare?

En CNAME-pekare (kallas även på engelska för CNAME-record) är ett verktyg inom domännamnssystemet (DNS) som hjälper till att skapa en koppling eller alias mellan två domäner. För att förstå en CNAME-pekare, låt oss använda ett exempel: Anta att...

Fortsätt läsa